انتخابات آبان 1402

انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دوره اول قلم|آبان ماه 1402

روز یکشنبه مورخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲ انتخابات سراسری شورای دانش آموزی دبیرستان قلم برگزار خواهد شد. عزیزانی که قصد شرکت در شورای دانش آموزی دبیرستان قلم را دارند، میتوانند…
سامانه یکپارچه اتباع و مهاجرین خارجی

خدمات نحوه ثبت نام دانش آموزان اتباع در سامانه سهما

نحوه ثبت نام دانش آموزان اتباع در سامانه سهما دانش آموزان اتباع برای ثبت نام در سامانه سهما دو دسته هستند ️دسته اول : شناسه یکتا دارند ️دسته دوم :…