معاونت پژوهش و فناوری

معاونت پژوهشی و فناوری در مدارس، بخشی از ساختار آموزشی و مدیریتی مدرسه است که به منظور ترویج فعالیت‌های پژوهشی، ارتقاء فناوری و بهره‌گیری از ابزارها و تکنولوژی‌های نوین در فرآیند آموزش و یادگیری ایجاد می‌شود. هدف اصلی این بخش، ایجاد محیطی پویا و نوآورانه برای دانش‌آموزان و کادر آموزشی است که از طریق تحقیق و پژوهش به تحلیل و حل مسائل مرتبط با آموزش و فناوری بپردازند. معاونت پژوهشی و فناوری معمولاً تحت نظر مدیر مدرسه قرار دارد و وظایف متعددی را بر عهده دارد. برخی از وظایف اصلی معاونت پژوهشی و فناوری در مدارس عبارتند از:

1. ترویج فعالیت‌های پژوهشی

 معاونت پژوهشی و فناوری مسئول ترویج فعالیت‌های پژوهشی در مدرسه است. این شامل تشویق دانش‌آموزان و اعضای هیئت مدیره به انجام پروژه‌ها، تحقیقات، گزارش‌های علمی و کشف مسائل جدید مرتبط با آموزش و تعلیم است.

2. ارتقاء استفاده از فناوری‌ها و ابزارهای نوین

معاونت پژوهشی و فناوری سعی می‌کند استفاده از فناوری‌ها و ابزارهای نوین مانند کامپیوتر، اینترنت، نرم‌افزارهای آموزشی، تجهیزات هوشمند و سایر فناوری‌های آموزشی را در فرآیند آموزش و یادگیری ارتقاء دهد.

3. ارزیابی و بهبود فرآیند آموزشی

معاونت پژوهشی و فناوری مسئول انجام ارزیابی‌های مرتبط با فرآیند آموزشی و ارائه پیشنهادات به منظور بهبود کیفیت آموزش و یادگیری است.

4. تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی فناوری

معاونت پژوهشی و فناوری مسئول تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی مرتبط با استفاده از فناوری‌ها و ابزارهای نوین است. این شامل طراحی دوره‌های آموزشی مجازی، تدریس از طریق ویدئوکنفرانس و انجام فعالیت‌های آموزشی تعاملی است.

5. ارتقاء دسترسی به منابع آموزشی

معاونت پژوهشی و فناوری سعی می‌کند دسترسی دانش‌آموزان و کادر آموزشی به منابع آموزشی مختلف را ارتقاء دهد. این شامل منابع آموزشی آنلاین، کتابخانه‌های دیجیتال، منابع آموزشی تعاملی و سایر منابع مفید است.

6. همکاری با مراکز پژوهشی و صنعتی

معاونت پژوهشی و فناوری همکاری و ارتباط با مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و صنعت‌های مرتبط را تسهیل می‌کند. این به منظور بهره‌گیری از دانش و تجربیات موجود در این مراکز و تسهیل انتقال تکنولوژی‌ها به محیط مدرسه است.

به طور خلاصه، معاونت پژوهشی و فناوری در مدارس به ترویج فعالیت‌های پژوهشی، ارتقاء استفاده از فناوری‌ها، ارزیابی و بهبود فرآیند آموزشی، تدوین برنامه‌های آموزشی فناوری، ارتقاء د