فعالیت ورزشی

پایگاه تابستانی 1402|دبستان قلم

پایگاه تابستانی 1402|دبستان قلم

پایگاه تابستانی 1402|دبستان قلم پایگاه تابستانی 1402|دبستان قلم  به مدت 6 هفته از 18 تیر ماه الی 25 مرداد ماه 1402دوره های مختلف آموزشی ، مهارتی را در فضای پویا…