مسابقات فرهنگی و هنری 1402

منطقه 5 تهران

محمد ماهان مهدیان

پایه نهم

رتبه اول
رشته آواز(هنرهای آوایی)

کیا ربیعی

پایه هشتم

رتبه اول
رشته سنتور(هنرهای آوایی)

امیر محمد حجتی

پایه نهم

رتبه اول
رشته باستان(هنرهای دستی-تجسمی)

متین درچهره

پایه هفتم

رتبه دوم
رشته خوشنویسی(هنرهای دستی-تجسمی)

پرهام عابدی نژاد

پایه هفتم

رتبه سوم
رشته آواز(هنرهای آوایی)

علی زارع

پایه دوازدهم

رتبه اول
رشته سنتور(هنرهای آوایی)

عرفان خلیلی

پایه یازدهم

رتبه سوم
رشته رنگ روغن(هنرهای دستی-تجسمی)

دفتر ما

در همه جا ما در خدمت شما هستیم