پایگاه تابستانی

پایگاه تابستانی 1402|دبستان قلم

پایگاه تابستانی 1402|دبستان قلم

پایگاه تابستانی 1402|دبستان قلم پایگاه تابستانی 1402|دبستان قلم  به مدت 6 هفته از 18 تیر ماه الی 25 مرداد ماه 1402دوره های مختلف آموزشی ، مهارتی را در فضای پویا…
پایگاه-تابستانی-1402-دبیرستان-دوره-اول-قلم

پایگاه تابستانی 1402|دبیرستان دوره اول قلم

پایگاه تابستانی 1402 دبیرستان دوره اول قلم پایگاه تابستانی 1402 به مدت 6 هفته از 18 تیر ماه الی 25 مرداد ماه 1402دوره های مختلف آموزشی ، مهارتی و پژوهشی…