There is nothing to show here!
Slider with alias architecture-process1 not found.
مجتمع آموزشی غیر دولتی قلم

درباره مجتمع فرهنگی آموزشی قلم  که یکی از قدیمی ترین مراکز آموزشی کشور در مقاطع تحصیلی متوسطه و ابتدایی بوده باید گفت با بهره گرفتن از کادری متخصص و با تجربه در صدد رشد استعدادهای درخشان دانش آموزان کشور پهناور ایران بوده است.

مجتمع فرهنگی آموزشی قلم یکی از مدارس معتبر و معروف ایران است که در زمینه آموزش و پرورش دانش‌آموزان فعالیت می‌کند. این دبیرستان به عنوان یکی از مؤسسات آموزشی ارتباطی بین‌المللی شناخته شده است و مسیر آموزش و پرورش در آن به سمت ارتقاء دانش‌آموزان و توسعه مهارت‌های آنها متمرکز می‌شود.

گریدی یافت نشد برای: Lima 11493.

دبستان و پیش دبستان

44823256 -44823257

دبیرستان دوره اول

44818119 – 44818117

دبیرستان دوره دوم

44610181 – 44610397